header
Hírek
2019. január PDF Nyomtatás E-mail

Közalkalmazotti Tanács választás

A Szegedi Tudományegyetemen jelenleg működő Közalkalmazotti Tanács mandátuma 2019. év február végén lejár. A választás megszervezésére és lebonyolítására a jelenlegi Közalkalmazotti Tanács 2018. 12. 10. napján Választási Bizottság (VáB) felállításáról döntött egyúttal felkért a VáB elnöki feladok ellátására. A választás két fordulóból áll (jelölés és választás), amely keretében az egyetemen – öt év időtartamra - új 13 fős Közalkalmazotti Tanács kerül megválasztásra.


Miért fontos a Közalkalmazotti Tanács tevékenysége?

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a Közalkalmazotti Tanács gyakorolja az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban állók nevében a részvételi (tájékoztatás kérési, együttdöntési, véleményezési és egyetértési) jogokat.

Ki választhat?

Minden, az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazott, tehát választási joggal rendelkezik a részfoglalkozású és a vezető beosztású közalkalmazott is. Az ún. további közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében akkor, ha a munkáltató az egyetem.

A választásban nem vehet részt az, aki a munkáltatónál nem közalkalmazotti jogviszony, hanem polgári jogi jogviszony (pl. megbízási jogviszony) keretében végez munkát.


Ki választható?

Minden, az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazott, ha legalább hat hónapja az Egyetem alkalmazottja. Nem választható viszont a KT tagjává, aki munkáltatói jogot gyakorol, aki a munkáltató (vezető) hozzátartozója, továbbá aki a Választási Bizottság (VáB) tagja.


Az egyetemmel közalkalmazotti viszonyban állók listája megtalálható az SZTE honlapján („SZTE Közalkalmazotti Tanács választás 2019.” menüpont alatt, a névjegyzék kizárólag az egyetemhez tartozó IP címről érhető el), továbbá kinyomtatott formában rendelkezésre áll a Közalkalmazotti Tanács irodájában (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 103.). Amennyiben valamely munkavállaló azt észleli, hogy bár közalkalmazotti jogviszonyban áll az egyetemmel, azonban a neve nem szerepel a listán, akkor a GF Munkaügyi és Személyi Juttatások Irodájától beszerzett igazolás birtokában - a Közalkalmazotti Tanács irodájában - felvetetheti magát a közalkalmazotti listára.


Melyek a legfontosabb időpontok?

A hivatalos jelölések megtételére 2019. január 7. és 21. napjai közötti időszak áll rendelkezésre.

A választásra 2019. február 25. (hétfő), 26. (kedd) és 27. (szerda) napjain kerül sor mindennap 9 óra 00 perc és 16 óra 00 perc között.

Hogyan történik a jelölés?

- Jelöltet állíthat az Egyetemen képviselettel rendelkező szakszervezet saját tagjai közül illetve legalább 50 választásra jogosult munkavállaló, akik a jelölést aláírásukkal támogatják. A jelölőlapot jelöltenként kell leadni.

- Szakszervezeti jelölés esetén a leadott jelölőlap tartalmazza a jelölő szervezet megnevezését, a jelölt nevét, születési dátumát, munkakörét, munkavégzése helyét, SZTE-nél vagy jogelődjénél közalkalmazotti jogviszonya kezdetét.

- Egyéni munkavállalói jelölés esetén a jelölőlap tartalmazza a jelölt nevét, születési dátumát, munkakörét, munkavégzése helyét, SZTE-nél vagy jogelődjénél közalkalmazotti jogviszonya kezdetét, valamint az őt támogató legalább 50 fő közalkalmazott nevét (olvashatóan), aláírását, valamint munkavégzésének helyét.

- A jelölt állítóknak a jelölés tényét tartalmazó javaslatuk mellé csatolniuk kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát, amely értelmében az érintett a jelölést vállalja, s egyben kijelenti, hogy jelölését kizáró törvényi ok (cselekvőképesség hiánya, hat hónapnál rövidebb munkaviszony a munkáltatónál, munkáltatói jog gyakorlása, a munkáltató vezetőjének hozzátartozója, a jelenlegi VáB tagja) nem áll fenn.


- A jelölési javaslatokat írásos formában legkésőbb 2019. január 21. napján 12 óráig a VáB elnökének címezve a KT Irodára (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 103.) lehet eljuttatni.

- A jelöléssel egyidejűleg (de legkésőbb február 8. napján 12 óráig) csatolható a jelöltet bemutató (max. 6 soros, Times New Roman 12-es betűmérettel) és a jelölt programját tartalmazó (max. 5 soros, Times New Roman 12-es betűmérettel) szöveg is, amely segítheti a szavazókat a jelöltek közötti választásban.


A jelöltállítás akkor érvényes, ha a jelöltek száma legalább annyi, mint a megválasztandó testület létszáma, vagyis legalább 13 fő. Érvénytelen jelölés esetén a jelöltállítási időszakot a VáB legfeljebb 15 nappal meghosszabbítja és a választást legfeljebb 30 napra elhalasztja.


Kérem aktív és támogató részvételüket, tisztelettel:

Dr. Gyenes Kálmán s.k.

a VáB elnöke

Módosítás dátuma: 2019. január 08. kedd, 13:57
 
2018. október PDF Nyomtatás E-mail

Juhari Zsuzsanna Különdíjban részesült Dr. Csupor Dezső

Dr. Csupor Dezső a Gyógyszerésztudományi Kar egyetemi docense, dékánhelyettese és a Ködpiszkáló blog alkotója. Rendszeres blogbejegyzéseiben számos alternatív gyógyászati módszerről és annak értékeléséről olvashatunk.

Az írások nagy részét azonban nem csupán orvosok és gyógyszerészek olvassák, hanem a tudományok egyéb szakemberei is (biológusok, vegyészek), sőt a szerző közérthető stílusának köszönhetően a laikus olvasóközönség is szívesen böngészi ezt az oldalt. Dr. Csupor Dezső nem csupán szakmai szempontból alkot kiváló írásokat hanem kiemelkedő újságírói tevékenységet is végez. Az utóbbi tevékenységéért a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Tudományos Újságírók Klubja Dr. Csupor Dezső részére, a kodpiszkalo.blog.hu alkotójának Juhari Zsuzsanna Különdíjat adományozott.


Módosítás dátuma: 2018. október 06. szombat, 18:54
 
2018. július PDF Nyomtatás E-mail

Young Scientists' Meeting 2018 - Liverpool UK

Az Európai Növénykémiai Társaság (The Phytochemical Society of Europe) által évente megszervezett konferenciasorozatnak idén a Liverpool-i John Moores University adott otthont. Az összesen 22 országból érkező 125 kutatónak lehetősége volt a növénykémia területén elért legújabb eredményekről beszámolni előadás, illetve poszterprezentáció formájában. 

A következő évi budapesti Young Scientists' Meeting szervezője a mi Intézetünk lesz. 

Intézetünk munkatársai poszterprezentáción mutatták be munkájukat:


 • Bayar Chuluunbaatar és mts-i: Steroids from the mushroom Hypholoma lateritum: isolation, structure determination and their investigation in bdelloid rotifer assays.
 • Javad Mottaghipisheh és mts-i: Antiproliferative and cytotoxic activities of furocoumarins of Ducrosia anethifolia.
 • Vágvölgyi Máté és mts-i: Nontoxic protoflavone derivatives as potential inhibitors of xanthine oxidase.
 • Kiss Tivadar és mts-i: Effect of green tea on the gastrointestinal absorption of amoxicillin in rats.
Bayar Chuluunbaatar


Javad Mottaghipisheh


Vágvölgyi Máté


Kiss Tivadar


Módosítás dátuma: 2018. július 16. hétfő, 16:55
 
2018. június PDF Nyomtatás E-mail

Hohmann Judit a Kisfaludy Lajos Alapítvány elismerésében részesült

A Farmakognóziai Intézet vezetője 2018. június 21-én Budapesten, a Kisfaludy Lajos Alapítvány díjátadó ünnepségén Dr. Hudecz Ferenc akadémikustól vehette át „A magyar gyógyszerkutatásért” plakettet. A Kisfaludy Lajos Alapítványnak kiemelkedő szerepe van a hazai gyógyszerkutatással kapcsolatos munka támogatásában, illetve a kiváló, nemzetközileg is magas színvonalú kutatási eredmények elismerésében. Az Alapítvány Kuratóriuma évente pályázatot ír ki fiatal kutatók számára, amelyre nemzetközi folyóiratban megjelent, gyógyszerkutatással kapcsolatos publikáció benyújtásával lehet pályázni. A pályázat díjátadó ünnepségének felkért plenáris előadója Hohmann Judit professzor asszony volt, aki előadásában a magasabb rendű növényeket, gombákat és mohákat mint biológiailag aktív vegyületek gazdag forrásait mutatta be. Az Alapítvány névadójának, Kisfaludy Lajos akadémikusnak a munkássága is kötődik a természetes eredetű anyagok kutatásához, hiszen az agyi vérkeringést elősegítő vinpocetinnek az előállítását és farmakológiai vizsgálatát először Szász Kálmán, Kisfaludy Lajos, Lőrincz Csaba, Kárpáti Egon és Szporny László szabadalma írta le.

  

 
2018. április PDF Nyomtatás E-mail

Algéria gyógynövényeinek biodiverzitása

2018. április 25-én Zaoui Aïcha (Ziane Achour Egyetem, Djelfa, Algéria) előadást tartott az Intézet munkatársainak "Kelet-Algéria gyógynövényeinek biodiverzitása" címmel. 

  

Drogot is vizsgáltak a középiskolások az SZTE GYTK Herba Medica Tanulmányi Versenyén

(forrás: SZTE Hírarchívum)

240 diák vett részt az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognózia Intézete által először meghirdetett tanulmányi versenyen. A Herba Medica elnevezésű vetélkedő a kémia és a biológia tantárgyhoz kapcsolódott. A döntősökkel beszélgetve kiderült: a feladatok között növénybemutató és "drog" felismerés is szerepelt.

Az országhatáron innen és túl összesen 240 középiskolás jelentkezett az I. Herba Medica Tanulmányi Versenyre. A Szegedi Tudományegyetem GYTK Farmakognózia (korábbi nevén Gyógynövény- és Drogismereti) Intézete hirdette meg a különleges, mert multiszdiplináris szemléletű, komplex természettudományos ismeretek alkalmazására ösztönző versenyt.

– A középiskolások megszólítása, a gyógyszerész- és az orvostudomány népszerűsítése, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar nyújtotta továbbtanulási lehetőségek bemutatása is céljaink között szerepel. A versenyt azért hirdetjük meg, hogy szorgalmas, ambiciózus tehetségekkel találkozzunk – hallottuk az I. Herba Medica Tanulmányi Verseny főszervezőjétől. Kiss Tivadar, az SZTE GYTK egyetemi tanársegédje elárulta: az először meghirdetett vetélkedő két online fordulójában magyarországi középiskolákból 195, Erdélyből 30, a Vajdaságból 11, a felvidékről 4 diák vett részt. A kémia és biológia tantárgyat fókuszba állító feladatokra adott válaszok mögött a 107 felkészítő tanár munkáját is megköszönte, mikor értékelte a döntősök eredményét.

A macskagyökér, vagyis a Valeriana Officinalis, ez az alkaloid tartalmú gyógynövény Balog Réka figyelmét keltette fel. A Kecskeméti Bolyai János Gimnázium diákját előadása is hozzásegítette, hogy az I. Herba Medica Tanulmányi Verseny 11 döntőse közül a győztesek képzeletbeli dobogójának 3. fokára állhatott.

– Kevés a verseny biológiából és kémiából Romániában. Ott minket az is korlátoz, hogy a versenyek egy részén csak románul lehet részt venni, a kérdések nincsenek meg magyarul. Márpedig ha egy diáknak prezentációt kell készítenie vagy előadást kell tartania, egyáltalán nem mindegy, hogy azt az anyanyelvén teheti-e meg. Így aztán nyelvi okokból nem veszünk részt bizonyos versenyeken – indokolta Sárándy Annamária biológia szakos tanár, hogy miért reagáltak az SZTE GYTK versenyfelhívására a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnáziumból. – A kolozsvári egyetemen végeztem, több versenyre is készítettem már föl diákot, de ennyire komplex vetélkedővel, mint a szegedi gyógyszerészkaré, én még nem találkoztam.

Mikor fényérzékenyítő egy növény? Erre a kérdésre is válaszolnia kellett annak a versenyzőnek, aki e témát választotta. Az előadónak a bemutatott növény botanikai jellemzőit is fel kellett sorolnia, miközben kitért annak megértetésére, hogy mi is az a „bergaptén” vagy a „xanthotoxin”.

 

– Szeretem az összes versenyt, sok vetélkedőn részt is veszek. Botanikával eddig még nem kellett foglalkoznom, de ez a verseny kiváló lehetőség volt a tudásom ilyen irányú fejlesztésére. Ezért is választottam a számomra teljesen új témát: a fényérzékenyítő növényekét. Szeretem az újdonságokat, a kihívásokat – indokolta Kegyes Dávid Valentin, hogy Szatmárnémetiből miért érkezett Szegedre. A továbbtanulását tudatosan tervező és szervező 11. osztályos diák orvosi pályára készül. Ismerősei támogatásával talán eljut az ausztriai Innsbruck egyetemére is, de végzett orvosként vissza szeretne térni a szülőföldjére, ahol endokrinológus sebészként gyógyítana. Motivációi között említette, hogy édesapja is szenved belső elválasztású mirigy okozta betegségben, a sebészet komplexitásának elsajátítását pedig kihívásnak érzi. Szatmárnémetiben egy szájsebészeti labor önkénteseként és fogyatékosokkal foglalkozva már most tapasztalja, nagyszerű dolog emberekkel törődni, jó érzés gyógyítani.

A mosolygyilkos. E címmel mutatta be a mákot a döntőbe jutott Tankó Dorina. A Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium 10.e osztályos diákja az SZTE GYTK vetélkedőjén a „rekorder csapat” tagjaként tartott előadást. E középiskolából ugyanis öten jutottak a döntőbe. Dorinának nagyon tetszett az a másfél nap, amit a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán tölthetett. Úgy véli: sokszínű az itteni munka. Eddig csak a kémia érdekelte, nem foglalkozott gyógynövényekkel. Számára is került: a „drog” szó jelentése az idők folyamán megváltozott: a múltban egyértelműen a gyógyításhoz kötődött, míg napjaink szóhasználatában az illegálisan előállított és fogyasztott kábítószereket jelenteti. A Herba Medica verseny felkeltette az érdeklődését a biológia iránt is – árulta el a diáklány, aki tíz év múlva orvosként vagy gyógyszerészként képzeli el magát.

– Az anyarozst mutattam be, e növényt a kapcsolati hálójával szemléltettem – magyarázta az ugyancsak a Bessenyibe járó Révész Panna, aki biológiai és a kémiai tudására alapozva gyógyszerészi vagy orvosi pályára készül.

Az érettségire való készülődés miatt a döntőbe 3. helyen bejutó Szakszon Eszter Kisvárdán maradt. Ám iskolatársa, az amúgy a zongoraversenyeken is rendre megmérettetést vállaló Szabó Boglárka, aki a fényérzékenyítő növényekről egy rajzot is készített az előadásához, a tudásával az I. Herba Medica Tanulmányi Verseny végén „ezüstérmes”, vagyis második helyezett lett.

Az édes hetes címmel tartott előadást Szászi József. A kisvárdai diák egy kémiai anyagról szólva beszélt arról, hogy miként lehet barátból ellenség, válaszolt a kérdésre: Mik azok a cukoralkoholok? A természetes és a mesterséges édesítőszerekkel foglalkozó kisvárdai diák lett e vetélkedő „aranyérmese”. Az I. Herba Medica Tanulmányi Verseny rekorder csapatának a legjobbja a természettudományok iránt kisgyerek kora óta érdeklődik. Legfőképp a kémia vonzza, vegyész szeretne lenni.

– A farmakognózia mindig is közel állt hozzám, ezért a gyógynövényekkel kapcsolatos ismereteket a középiskolai tananyagba is be tudom építeni. A Herba verseny két írásbeli fordulója és a döntő feladatai is meggyőztek: ez a legmenőbb vetélkedő, amivel eddig találkoztam – fogalmazott a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium biológia-kémia tagozatáról öt diákot felkészítő és a döntőig segítő tanár. Tóth Szilvia – kérdésünkre válaszolva – elmondta: többféle készségterületet vett igénybe, a diákok rengeteg kompetenciáját fejlesztette a Herba Medica verseny. – A kérdéssorokat összeállító egyetemi tanárok és a zsűri tagjai nem arra voltak kíváncsiak, hogy a gyerekek mennyit tudnak bemagolni, hanem azt szerették volna elérni, hogy a diákok észrevegyék az összefüggéseket, tudjanak önállóan kísérletet elvégezni, képesek legyenek a részletek mögött komplexen látni az egészet.

Hasonlóképpen dicsérte a verseny összetettségét a halászteleki Bocskai István Református Oktatási Központ két tanára. Rutkai Kornélia és Lapostyán Adrienn a gyógyszerésznek készülő tanítványuk felkészítésében örömmel segített. Értékelték, hogy az SZTE gyógyszerésztudományi kari versenye nagyfokú kutatómunkát igényelt és feltételezett a diákok részéről. – Nagyon sok gyakorlati példát láthattak arra versenyzés közben, hogy miben más a gyógyszerészet a hasonló ismereteket kívánó, de más szakmákhoz képest – mondta a kémia szakos tanár. – Manapság nemigen találkoznak a növényekkel, nem tudják, mire alkalmasak a gyógyítás szempontjából – tette hozzá a biológia szakos kolléga. – Itt kiderült, így ez is haszna ennek az új, szegedi versenynek.

– A nadragulyát választottam előadás témámnak, mert alkaloid tartalmú növény elemzése volt az egyik feladat. A nadragulyát gyakran összekeverik a Harry Potterben is szereplő mandragórával. A két növény között a különbség, hogy a mandragórának „emberkealakú” a gyökre, míg a nadragulyának sima, szerteágazó. A hatóanyaguk is eltérő, ugyanakkor a hasonlóság alapja az, hogy mindkét növény nagyon mérgező. Nagyon híres ez a növény, még magyar irodalmi alkotásokban is föltűnik: például Jókai Mór Sárga Rózsájában. Vitatják, de valószínű, hogy a Rómeó és Júliában emlegetett méreganyag nadragulya származék volt-e – magyarázta a halászteleki Kálmán Anasztázia. Témájának sokoldalú megközelítését hallgatva nem csoda, hogy a felkészülését figyelő alsóbb évesek őt is kérdezgették: jövőre ők is nevezhetnek-e az SZTE GYTK újszerű vetélkedőjére. – Érdekel a kémia és a biológia is. Tetszene a pszichiáterkedés is, de a kísérletek és a pilulák készítése miatt a gyógyszerész pálya vonz igazán – osztotta meg velünk dilemmáját Anasztázia, aki a felsőoktatási felvételi időszak előtti egyetemi nyílt napok alapján dönt arról, hogy melyik hivatásra voksoljon. A Herba Medica versenynek köszönhetően a szegedi egyetemen tett látogatásból leginkább a laboratóriumok hangulata ragadta meg.

A döntőbe jutó, így legfelkészültebb versenyzők teljesítményét értékelő zsűri véleménye szerint a laborbeli feladatok közül az ismeretlen háromféle por meghatározása okozta a legjelentősebb pontszám különbséget. Ám mindenki feltalálta magát, tudta kezelni a laborbeli eszközöket. A diákok előadásairól szólva a szakmai tartalom, az előadói készség mellett a prezentációk szóbeli kiegészítésinek kreativitását is dicséret illette.

– Akik a második forduló feladatait is beküldték: nyertesek, hiszen sokat tanultak a felkészüléssel és a versenyzéssel, kompetenciájukat is fejlesztették – hangsúlyozta az I. Herba Medica verseny zsűrijének elnöke, Hohmann Judit. Az SZTE GYTK dékánja bemutatta a 60. évfordulóját ünneplő egyetemi kart, de hozzátette: Szegeden 90 éve folyik gyógyszerészképzés, az ország a legmagasabb rangú tudományos képzésében részesül az itt angol nyelven tanuló 60 és az 500 magyar hallgató. – A doktorandusz képzés mellett posztgraduális formában szakgyógyszerész képzés is folyik. A kiemelkedő tehetségű hallgatóknak széleskörű lehetőséget biztosítunk: már első éves koruktól bekapcsolódhatnak a tudományos munkába. Büszkék vagyunk a Kabay János Szakkollégiumunk munkájára is. – sorolta a dékán. – A gyógyszertárak mellett a gyógyszergyárak is várják az itt diplomázó fiatalokat – villantotta föl a jövő lehetőségeit Hohmann Judit, aki ígéretet tett arra, hogy az SZTE GYTK jövőre ismét megrendezi a Herba Medica Tanulmányi Versenyt.

Herba Medica Tanulmányi Verseny országos döntője

A Herba Medica Tanulmányi Verseny országos döntőjével véget ért az SZTE Farmakognóziai Intézet által első alkalommal meghirdetett komplex biológia-kémia középiskolai tanulmányi verseny. A döntőt 2018. április 21-én került megszervezésre az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar épületében. A versenyre összesen 240 tanuló regisztrált, 73 magyarországi és 16 határon túli iskolából. A versenyzőket 103 felkészítő tanár segítette. A verseny célja, hogy a résztvevő diákok olyan multidiszciplináris feladatok megoldásával mérjék össze tudásukat és képességeiket, amelyeken keresztül mélyebben megismerhetik a gyógyszerészi szakma összetett jellegét.

A verseny két online és egy szóbeli fordulóból állt. Az interneten keresztül beküldendő feladatsorok megoldása legtöbbször olyan természettudományos ismereteket igényelt, amelyeket a versenyzők szakirodalmazással és kutatómunkával szerezhettek meg. A komplex biológia-kémia feladatok főleg orvos- és gyógyszertudományi, valamint gyógynövényekkel és növénykémiával kapcsolatos témákat érintettek. Az online fordulókon legtöbb pontot elérő 12 diák jutott be a Szegeden megrendezett országos döntőbe.

Az SZTE Gyógyszerésztudomány Karának épületében lebonyolított döntő két részből állt. A szóbeli fordulón három farmakognóziai téma (alkaloidtartalmú gyógynövények, fényérzékenyítő növények, cukoralkoholok) közül a versenyzők egyet előadás formájában mutattak be. A Farmakognóziai Intézet hallgatói laboratóriumában lezajlott gyakorlati forduló során drogporokat kellet azonosítaniuk a résztvevőknek.

Az országos döntőn – egy visszalépés miatt – 11 versenyző vett részt. Mindannyian nagyon színvonalas előadást tartottak, amelynek kötelező elemeként kreatív szemléltetőeszközt is kellett készíteni. Ennek keretében képzőművészeti alkotás, zöldség- és gyümölcskosár, plakát, termékgyűjtemény, saját készítésű sütemény, valamint online közvéleménykutatások eredményei kerültek bemutatásra. A laboratóriumi munka során az ismeretlen drogporok többnyire sikeres mikroszkópos, valamint kémiai azonosítása a versenyzők gyakorlati felkészülésének és a felkészítő tanárok munkájának eredményességét igazolta.

A diákok és a felkészítő tanárok egyaránt ajándékot, a tanulók pénzbeli ösztöndíjat kaptak – köszönhetően a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásának.

 

Az SZTE GYTK I. Herba Medica Tanulmányi Versenyen készült fényképek az alábbi linken érhetőek el: https://photos.app.goo.gl/c1hYKzhOoekHRlpj1

A versenyt a Bethlen Gábor Alap a „Magyar oktatásért és kultúráért” c. pályázat keretében támogatta.

Az első Herba Medica Tanulmányi Verseny remélhetőleg minden versenyző számára érdekes volt, és segített betekintést nyerni a gyógyszertudományok néhány területére. Reményeink szerint lesz folytatás, és a verseny 2019-ben is megrendezésre kerül.


A döntő végeredménye:

1. Szászi József, Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, Kisvárda (felkészítő tanár: Tóth Szilvia)

2. Szabó Boglárka, Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, Kisvárda (felkészítő tanár: Tóth Szilvia)

3. Balog Réka, Kecskeméti Bolyai János Gimnázium, Kecskemét (felkészítő tanár: Márkusné Svihrán Mária)

4. Hornyák Teodóra, Kecskeméti Református Gimnázium, Kecskemét (felkészítő tanár: Vargáné Lengyel Adrien)

5. Révész Panna, Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, Kisvárda (felkészítő tanár: Tóth Szilvia)

6. Aszalós Máté, Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnázum, Debrecen (felkészítő tanár: Dr. Forgács Katalin)

7. Kegyes Dávid - Valentin, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti (felkészítő tanár: Sárándi Annamária)

8. Vincze Zalán Attila, Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium, Karcag (felkészítő tanár: Kolostyákné Pljesovszki Zsuzsanna)

9. Kálmán Anasztázia, Bocskai István Református Oktatási Központ, Halásztelek (felkészítő tanár: Rutkai Kornélia, Lapostyán Adrienn)

10. Tankó Dorina, Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, Kisvárda (felkészítő tanár: Tóth Szilvia)

11. Kántor Kinga, Ferences Gimnázium, Szentendre (felkészítő tanár: Mészáros Ottó)


  

  

  

  

  

  

  

  

Módosítás dátuma: 2018. július 03. kedd, 18:20
 
2017. december PDF Nyomtatás E-mail

Nekem szól! - Egészségügyi Szakember

Csupor Dezső a hatékony egészségügyi kommunikációért az AIPM által meghirdetett „Nekem szól! Egészségértés díj” pályázaton díjazott lett Egészségügyi szakember kategóriában. A díjat 2017. december 1-jén vette át. A díjról bővebben az AIPM oldalán olvashatunk.


Áldott Karácsonyt! - 2017


Módosítás dátuma: 2017. december 29. péntek, 15:50
 
2017. november PDF Nyomtatás E-mail

Csupor Dezső Bruckner Győző díjas

Pécsett 2017. november 3-án Dr. Csupor Dezsőt Bruckner Győző díjjal tüntették ki. A Díjat a Magyar Tudományos Akadémia adományozza a szerves kémia területén végzett kiemelkedő munkásság elismerésére, beleértve a bio-organikus, biokémiai gyógyszerkutatást és az azzal összefüggő analitikai, spektroszkópiás és elválasztástechnikai tevékenységet.

  

Magyar Tudomány Ünnepe

Stefkó Dóra, Intézetünk PhD hallgatója előadás tartott a Szegedi Akadémiai Bizottság dísztermében a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett előadóülésen "A Juncus atratus Krock. fitokémiai vizsgálata" címmel 2017. november 9-én.

Pro Laudanda Promotione

Dr. Tóth Barbara Pro Laudanda Promotione díjat kapott a kiemelkedő PhD munkájának elismeréséért 2017. november 11-én.

 

Orbán-Gyapai Orsolya PhD védése

Orbán-Gyapai Orsolya sikeresen megvédte "Pharmacological screening of Polygonaceae species and isolation of biologically active compounds from Rumex aquaticus L. and Rumex thyrsiflorus Fingerh." doktori disszertációját 2017. november 15-én.


Intézetünk hallgatói a TDK konferencián

Intézetünk hallgatói, Bezzeg Eszter, Miskolczi Evelin, Sátori Gréta és Girst Gábor, sikeresen vettek részt az SZTE ÁOK, FOK, GYTK és ETSZK 2017. Évi Tudományos Diákköri Konferenciáján. 

Bezzeg Eszter (GYTK IV. évf.) - III. díj
Potenciálisan tumorellenes hatású flavonoid-fém komplexek előállítása és vizsgálata
Témavezetők: Dr. Gajda Tamás, SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék; Dr. Hunyadi Attila, SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet

Miskolczi Evelin (GYTK IV. évf.) – Különdíj
Zöldkávéminták klorogénsav-tartalmának vizsgálata és extrakciójának optimalizálása
Témavezetők: Dr. Csupor Dezső és Horváth Attila, SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet 

Sátori Gréta (GYTK V. évf.) - Kiemelt I. díj
Magyarország homokpusztagyepein őshonos növényfajok citotoxikus hatásának szűrővizsgálata
Témavezetők: Dr. Rédei Dóra, SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet; Dr. Zupkó István, SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet

Girst Gábor (TTIK MSc. II. évf.) –Különdíj
Nem citotoxikus, potenciálisan xantin-oxidáz gátló protoflavonoid származék előállítása és vizsgálata
Témavezetők: Dr. Hunyadi Attila, SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet; Dr. Ötvös Sándor Balázs, SZTE GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet


PhD védések a Kaoshiung Medical University Gyógyszerésztudományi Karán

Intézetünk két PhD hallgatói Tóth Barbara (témavezetők: Vasas Andrea, Hohmann Judit, Fang-Rong Chang) és Dankó Balázs (témavezetők: Hunyadi Attila, Fang-Rong Chang és Yang-Chang Wu) sikeresen megvédték a doktori disszertációjukat a tajvani Kaoshiung Medical University Gyógyszerésztudományi Karán 2017. november 21-én.

 

Novák István Díj

A XXIV. Szent-Györgyi Napok központi ünnepségén Kerekes Diánát és Pálúr Palómát Novák István hallgatói pályadíjjal jutalmazták kiemelkedő farmakognóziai tárgyú szakdolgozatuk elismeréséül.

A Novák István pályadíjat azok a gyógyszerészhallgatók nyerhetik el, akik kiemelkedő munkát végeznek a gyógynövényekkel vagy kábítószerekkel kapcsolatos kutatás vagy ismeretterjesztés területén.


Módosítás dátuma: 2017. december 29. péntek, 15:46
 
2017. október PDF Nyomtatás E-mail

Kiss Tivadar PhD védése

2017. október 26-án Kiss Tivadar sikeresen megvédte a "Phytochemical, pharmacological and toxicological studies of alkaloid and sesquiterpene lactone-containing medicinal plants" című doktori értekezését.


Módosítás dátuma: 2017. november 07. kedd, 13:42
 
2017. szeptember PDF Nyomtatás E-mail

Kutatók Éjszakája

2017. szeptember 29-én az Intézetünk hallgatói laboratóriumában közel félezer látogató vendégeskedett. A Kutatók Éjszakája c. rendezvény keretében az Intézet munkatársai a teakészítés fortélyait mutattak be, meséltek érdekes drogokról és azok történetéről, illóolajversenyt rendeztek és a kromatográfiát szemléletes példán mutatták be.

  

  

További fényképek az Intézet facebook oldalán.


International PSE Symposium részvétel

Vasas Andrea részt vett az olaszországi Francavilla al Mare “International PSE Symposium: New & old phytochemicals: their role in ecology, veterinary & welfare” c. konferencián 2017 szeptember 17-19. között.

Előadásának címe:

Andrea Vasas, Barbara Tóth, Csaba Bús, Dóra Stefkó, Norbert Kúsz, Judit Hohmann:
Juncaceae species: promising source of natural phenanthrenes.


Hunyadi Attila Egon Stahl Díjas

A Society for Medicinal Plant and Natural Product Research konferenciáján, Bázelben Intézetünk munkatársa, Dr. Hunyadi Attila ekdiszteroidokkal és protoflavonokkal kapcsolatos kutatásaiért Egon Stahl-díjban (Egon Stahl Award in Silver) részesült. Ezzel a díjjal a farmakognóziában és fitokémiában nyújtott kiemelkedő teljesítményt ismerik el. Hunyadi Attila az első magyar kutató, aki részesült ebben a kitüntetésben.

  

(Fotók: www.ga2017.ch)


Ványolós Attila poszterprezentációja GA2017 konferencián különdíjat nyert

A Society for Medicinal Plant and Natural Product Research konferenciáján, Bázelben Intézetünk munkatársa, Dr. Ványolós Attila „Hungarian mushrooms as untapped source of natural products: from screening studies to biologically active metabolites” című poszterével (poszter letöltése) különdíjat nyert 2017. szeptember 6-án.

  

(Fotók: www.ga2017.ch)

Intézetünk munkatársai Bázelben a GA2017 konferencián

Intézetünk munkatársai 2017. szeptember 3-7. között részt vettek a svájci Bázelben megrendezett „65th Annual Meeting of Society for Medicinal Plant and Natural Product Research” konferencián. 12 poszterprezentáción és 1 előadásban mutatták be az Intézet munkásságát.

Szerzők


Cím:

Hohmann Judit, Hunyadi Attila, Musat Mihaela G., Matei Ana, Ciubotaru Mihai

HIV-integrase inhibitory activity of natural flavonoids

Tóth Barbara, Kúsz Norbert, Bózsity Noémi, Zupkó István, Csizmadia Vanda, Pinke Gyula, Hohmann Judit, Vasas Andrea

Phytochemical and pharmacological investigation of Sideritis montana L.

Vasas Andrea, Lajter Ildikó, Forgó Péter, Kúsz Norbert, Bózsity Noémi, Zupkó István, Nagy Nikolett, Krupitza Georg, Frish Richard, Hohmann Judit

Sesquiterpenes from Neurolaena lobata with antiproliferative activity

Csupor Dezső, Kiss Tivadar, Oszlánczi Gábor, Lukács Anita, Tímár Zoltán, Tiszlavicz László, Szabó Andrea

Safety issues concerning common ragweed

Csupor Dezső, Kerekes Diána, Gosztola Beáta, Zámbori-Németh Éva

The furocoumarin content of Foeniculum vulgare

Ványolós Attila, Kovács Bernadett, Béni Zoltán, Dékány Miklós, Krámos Balázs, Liktor-Busa Erika, Zomborszki Zoltán Péter, Zupkó István, Hohmann Judit

Hungarian mushrooms as untapped source of natural products: from screening studies to biologically active metabolites

Kúsz Norbert, Sátori Gréta, Kincses Annamária, Spengler Gabriella, Barina Zoltán, Hohmann Judit, Rédei Dóra

Novel MDR-modulating Diterpenes from Euphorbia taurinensis

Gokmen Ayse, Kúsz Norbert, Karaca Nursenem, Demirci Fatih, Hohmann Judit, Kirmizibekmez Hasan

Bioactivities of Verbascum bugulifolium and isolation of secondary metabolites

Gonda Tímea, Ötvös Sándor Balázs, Hunyadi Attila

Synthesis of new, potentially bioactive chalcones as protoflavone analogues

Vágvölgyi Máté, Martins Ana, Kulmány Ágnes, Zupkó István, Tóth Gábor, Hunyadi Attila

Preparation and chemo-sensitizing activity of nitrogen-containing ecdysteroid derivatives: 6-oximes, oxime ethers, and a lactam

Zoofishan Zoofishan, Kúsz Norbert, Zomborszki Zoltán Péter, Csorba Attila, Hunyadi Attila

In vitro angiotensin-converting enzyme inhibition by phenolic compounds isolated from the root bark of Morus nigra

Issaadi Halima Meriem, Csábi József, Németh Krisztina, Hunyadi Attila

Comparative HPLC and CE studies on the formation of 20-hydroxyecdysone metabolites from base-catalyzed autoxidation and Fenton reaction

Hunyadi Attila (lecture)

Ecdysteroids: from insect molting hormones to potent chemo-sensitizers in cancer


  

(Fotók: www.ga2017.ch)

Lajter Ildikó különdíjas

Az Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért kuratóriuma Dr. Lajter Ildikó, a Farmakognóziai Intézet egykori Ph.D. hallgatója részére kutatástámogatási különdíjat adományozott kiemelkedő doktori értekezése (Cím: Polygonaceae és Asteraceae fajok biológiailag aktív másodlagos anyagcseretermékei) elismeréséül. A díj átadására 2017. szeptember 11-én, Szegeden a Forrás Hotelben megrendezett Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Szimpóziumon került sor.Módosítás dátuma: 2017. október 09. hétfő, 14:05
 
2017. július PDF Nyomtatás E-mail

Rédei Dóra a Kar Kiváló TDK témavezetője

A gyógyszerészavató ünnepség keretében 2017. július 8-án Dr. Rédei Dórát a Kar Kiváló TDK témavezetője Díjjal tüntették ki. 


Szerenád - búcsú a 2017 végzőseitől

Hagyományos szerenád keretében a végzett gyógyszerészek búcsút vettek az Intézettől és az oktatóktól.

 

 


PSE Young Scientists' Meeting - Lille (Franciaország)

Prof. Hohmann Judit, Isaadi Halima Meriem, Zoofishan, Kiss Tivadar és Cank Kristóf részt vettek a PSE Young Scientists' Meeting konferencián a franciaországi Lille városában 2017. június 27. és július 1. között.

Intézetünk munkatársai a következő prezentációkban mutatták be eredményeiket:


 • Isaadi Halima Meriem, Krisztina Németh, Attila Hunyadi:
  Direct analysis of the formation of autoxidized derivatives of 20-hydroxyecdysone by capillary electrophoresis (előadás)
 • Tivadar Kiss, Botond Borcsa, Péter Orvos, László Tálosi, Judit Hohmann, Dezső Csupor:
  Selective inhibitory activity on cardiac GIRK channels of new semisynthetic lipo-alkaloids (előadás)
 • Kristóf Cank, Tivadar Kiss, Orsolya Orbán-Gyapai, Erika Liktor-Busa, Santa Rutkovska, Irena Pucka, Dezső Csupor:
  Phytochemical and pharmacological investigation of Spiraea chamaedryfolia (poszter)
 • Zoofishan, Norbert Kúsz, Zoltán Péter Zomborszki, Attila Csorba, Attila Hunyadi:
  Angiotensin-Converting Enzyme inhibition by phenolic compounds isolated from the root bark of Morus nigra (poszter)
 
    

IV. Levendula Napok

Intézetünk munkatársai, Zomborszki Zoltán Péter és Vollár Martin, korhű öltözetben mutatták be a kolostori gyógynövénykertet. A bemutatóra az SZTE Füvészkert által szervezett IV. Levendula Napok keretében került sor július első hétvégéjén. A hallgatóság a kolostori gyógyászati hagyományok mellett megismerkedhetett a modern fitoterápiában alkalmazott gyógynövényekkel is.


  

(Fényképek forrása: SzegedMa)

Módosítás dátuma: 2017. július 12. szerda, 15:27
 
2017. május PDF Nyomtatás E-mail

Csábi József PhD védése

2017. május 22-én Csábi József sikeresen megvédte a "Preparation of novel bioactive semi-synthetic ecdysteroid derivatives" című doktori értekezését!

 

 

Fiatal Gyógynövénykutatók Fóruma

A hagyományokhoz híven, ismét a Gyógynövénykutató Intézetben került megszervezésre a Fiatal Gyógynövénykutatók Fóruma 2017. május 12-én.

Intézetünkből a következő előadások hangzottak el:

A teljes absztraktfüzet itt elérhető.

 

 


Módosítás dátuma: 2017. május 22. hétfő, 13:28
 
2017. április PDF Nyomtatás E-mail

Szakdolgozatvédés az Intézetünkben

Az idén 2017. április 26-án védte meg 20 gyógyszerészhallgató a szakdolgozatát az Intézetünkben.

NévDolgozat címeTémavezető
Fülöp DianaHydrastit canadensis kémiája és farmakolgóiájaDr. Veres Katalin
Nagy EvelinMelissa officinalis illóolajának gázkromatográfiás vizsgálataDr. Veres Katalin
Halasi VeronikaA keserű pohár - A Quassia amara kémiája és farmakológiájaDr. Rédei Dóra
Kis AnitaA szinefrin, mint modern fogyasztószer
Dr. Csupor Dezső
Nagy Réka BorbálaGyógynövények felhasználása a régmúlttól napjainkig, különös tekintettel a Mentha nemzetségreHáznagyné Dr. Radnai Erzsébet
Nyári EmeseA Morus nigra kémiája és antioxidáns hatásaDr. Hunyadi Attila
Ujlaki Zoltán Péter6-etoxiprotoflavon származékok előállítása és vizsgálataDr. Hunyadi Attila
Kerekes DiánaFurokumarinok, mint az édeskömény potenciálisan toxikus összetevőjeDr. Csupor Dezső
Tamás Beatrix ViolaA réti lórom (Rumex obtusifolius L.) tartalomanyagainak összehasonlító vizsgálataHáznagyné Dr. Radnai Erzsébet
Sándor BoglárkaAz Ausztriában gyűjtött Stachys alpina L. tartalomanyagainak további vizsgálataHáznagyné Dr. Radnai Erzsébet
Vadas HelgaAz azaron toxicitásaDr. Csupor Dezső
Cank Kristóf BenceÚjabb ígéretes diterpénalkaloid-forrás: a Spiraea nemzetségKiss Tivadar, Dr. Csupor Dezső
Medve AnettA felső légúti megbetegedésekben leggyakrabban alkalmazott gyógynövények kémiája és farmakológiájaHáznagyné Dr. Radnai Erzsébet
Kupcsik ZsoltZingiber officinale kémiája és farmakológiájaDr. Veres Katalin
Mucsi EditA Myristica fragrans kémiája és farmakológiájaDr. Veres Katalin
Pálúr Palóma KíraÉdeskömény tartalmú készítmények esztragol tartalmának meghatározásaDr. Veres Katalin
Brimo Diána Fitodermatitiszt okozó növényekDr. Liktor-Busa Erika, Prof. Dr. Hohmann Judit
Varga SzilviaA gyógynövények a krónikus mozgásszervi betegségek kiegészítő kezelésébenDr. Csupor Dezső, Dr. Matuz Mária
Kovács NorbertBorsmentaminták mentofurán- és pulegontartalmának vizsgálataDr. Csupor Dezső, Dr. Veres Katalin
Stefkó DóraRumex fajok antibakteriális szűrővizsgálata és a hatásért felelős vegyületek izolálása Rumex aquaticusból Dr. Vasas Andrea


Sátori Gréta eredményes szereplése az OTDK-n

Sátori Gréta az Országos Tudományos Diákköri Konferencián első helyezést ért el. Az idei OTDK április 21-én került megrendezésre Pécsett.

 

Tóth Barbara PhD védése

2017. április 4-én Tóth Barbara sikeresen megvédte a "Juncaceae fajok biológiailag aktív vegyületeinek izolálása és szerkezet-meghatározása" c. doktori értekezését.

Módosítás dátuma: 2017. július 03. hétfő, 14:10
 
2016. december PDF Nyomtatás E-mail

Szász Kálmán Díj

A Szász Kálmán díj 2016-os díjazottja az SZTE GYTK Farmakognóziai Intézetének egyetemi docense, Dr. Hunyadi Attila.

A díj névadója Szász Kálmán gyógyszerész (1910-1978), a hazai gyógynövénykutatás és a gyógynövény-alapú gyógyszergyártás kiemelkedő alakja, a Richter Gedeon Gyógyszergyár Növénykémiai Osztályának volt vezetője. A Szász Kálmán-díj Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztálya által kezdeményezett, a Magyar Gyógyszerésztudományért Alapítvány által létrehozott és a Richter Gedeon Nyrt. által 1 000 000 forintos ösztöndíjjal támogatott elismerés.

A Szász Kálmán-díj célja, hogy elismerje és támogassa további tudományos munkájukban azokat a fiatal gyógynövénykutatókat, akik valamely, a gyógynövényekhez kapcsolódó területen (kutatás, feldolgozás, termékfejlesztés, minősítés, gyártás) tevékenykedve kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

Dr. Hunyadi Attila kutatási területe a természetes anyagok izolálása, szerkezetvizsgálata és ezek „hatáscentrikus szemléletű” kémiai módosítása. Utóbbi területen hazánkban úttörőnek számít a jelenkori farmakognózia területén. 15 éves munkássága során számos növény kémiáját vizsgálta, elsősorban ekdiszteroidokra és fenolos vegyületekre koncentrálva. Munkája során új analitikai és izolálási megoldásokat dolgozott ki. Szakterületének legrangosabb folyóirataiban megjelent 45 darab, 110 feletti impakt faktorú dolgozata s az ezekben közölt, izolált ás az általa előállított mintegy 100 új félszintetikus ekdiszteroid, 50 protoflavon származék leírása jelzi munkásságának sikerességét.

A díjhoz gratulálunk, további munkájához sok sikert kívánunk!

 

Módosítás dátuma: 2016. december 10. szombat, 00:31
 
2016. november PDF Nyomtatás E-mail

Az Intézet ÚNKP ösztöndíjas hallgatói

A 2016/2017 tanévre Stefkó Dóra és Cank Kristóf nyerték el a az Emberi Erőforrások Minisztériumának Új Nemzeti Kiválóság Programjának ösztöndíját.Sikerek a szegedi TDK-n

Intézetünk hallgatói, Sátori Gréta és Kovács Norbert, második díjat nyertek az SZTE Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar és Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 2016. Évi Őszi Tudományos Diákköri Konferenciáján alábbi előadásaikkal.


 • Sátori Gréta, GYTK (IV. évf. SZTE GYTK, Farmakognóziai Intézet)
  Multidrogrezisztencia-csökkentő hatású új diterpének izolálása az Euphorbia taurinensisből
  Témavezető: Dr. Rédei Dóra
 • Kovács Norbert (GYTK IV. évf. SZTE GYTK, Farmakognóziai Intézet, SZTE ÁOK, Pszichiátriai Klinika)
  Borsosmenta minták mentofurán- és pulegontartalmának vizsgálata
  Témavezetők: Dr. Csupor Dezső, Dr. Veres Katalin és Dr. Datki Zsolt László


Eredményükhöz szívből gratulálunk!

A Farmakológia, farmakognózia és szerkezetvizsgálat tagozat elsőhelyezettjeként Sátori Gréta továbbjutott a 2017. április 18-21. között Pécsett megrendezésre kerülő XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.


Hallgatóink a 15. VMTDK-n

Négy gyógyszerészhallgató számolt be tudományos munkájáról Újvidéken a 15. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián 2016. november 19-én. Hárman a Farmakognóziai Intézet laboratóriumában dolgoznak.

Az előadások listája:


 • Lőrinczi Bálint: Hidroxilált kinurénsav-származékok szintézise és továbbalakítása (Gyógyszerkémiai Intézet, témavezető: Szatmári István)
 • Stefkó Dóra: Rumex fajok antibakteriális szűrővizsgálata és a Rumex aquaticus hatásért felelős vegyületeinek izolálása (Farmakognóziai Intézet, témavezető: Vasas Andrea)
 • Kovács Norbert: Borsosmentaminták mentofurán- és pulegontartalmának vizsgálata (Farmakognóziai Intézet, témavezetők: Csupor Dezső és Veres Katalin)
 • Cank Kristóf Bence: A Spiraea nemzetség növénykémiai vizsgálata (Farmakognóziai Intézet, témavezetők: Kiss Tivadar, Csupor Dezső)Módosítás dátuma: 2016. november 29. kedd, 20:25
 
2016. október PDF Nyomtatás E-mail

Roza Orsolya PhD védése

2016. október 28-én Roza Orsolya sikeresen megvédte a "Promissing assets of Southern Africa? Cyclopia genistoides and Hoodia gordonii" c. doktori értekezését.

 
2016. szeptember PDF Nyomtatás E-mail

Kutatók Éjszakája - 2016

Szeptember utolsó pénteke ismét a tudomány csodás világáról szólt. A Kutatók Éjszakája olyan Európaszerte közkedvelt program amelynek keretében az érdeklődők bepillanthatnak a tudomány színfala mögé figyelemfelkeltő programok keretében.
Az Intézetünk a közel félezer látogató számára látványos, titokzatos, színes, illatos, finom és érdekes programmal készült. (Fényképek az eseményről az Intézet Facebook oldalán érhetők el.)

 

 

Fotók: Bérdi Péter

Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok a Farmakognóziai Intézetben

A Stipendium Hungaricum program oktatáspolitikai célja, hogy elősegítse a magyar felsőoktatás nemzetköziesítését, minőségfejlesztését, erősítse a magyar tudományos elit nemzetközi kapcsolatait, növelje a felsőoktatási intézménynek kulturális sokszínűségét és népszerűsítse a világban a versenyképes magyar felsőoktatást.

Az ösztöndíjprogram keretében kezdte meg doktori tanulmányait intézetünkben Pelin Taştan (Törökország), Bayar Chuluunbaatar (Mongólia) és Javad Mottaghipisheh (Irán).Módosítás dátuma: 2016. október 03. hétfő, 11:29
 
2016. augusztus PDF Nyomtatás E-mail

Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki Professzor Szendre Kálmánt

Magyarország Köztársasági elnöke Prof. Szendrei Kálmán részére a kábítószerügy területén az ENSZ és a WHO szervezeteiben végzett elsőrangú szakmai munkája, valamint a bizonyítékokon alapuló gyógynövény-alkalmazást elősegítő, rendkívül értékes tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adományozta 2016. augusztus 20-án.


 


Módosítás dátuma: 2016. augusztus 23. kedd, 16:52
 
2016. július PDF Nyomtatás E-mail

Intézetünk munkatársai egyetemi docens kinevezést kaptak

Dr. Csupor Dezső és Dr. Hunyadi Attila 2016. július 8-án egyetemi docens kinevezésüket átvették Dr. Szabó Gábor rektor úrtól. Intézetünk címzetes egyetemi docense lett Ana Sofia Fernandes Martins, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézet tudományos munkatársa.


Dr. Csupor Dezső egyetemi docens


Dr. Hunyadi Attila egyetemi docens


Dr. Ana Sofia Fernandes Martins c. egyetemi docens

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettel tüntették ki Dr. Tóth László ny. egyetemi docenst

Intézetünk nyugalmazott docense részére 2016. július 2-án az Emberi Erőforrások Minisztériuma Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet adományozott. Dr. Tóth László 1959 óta folytat tudományos kutatói és oktató tevékenységet a szegedi Gyógyszerésztudományi Kar Gyógynövény- és Drogismereti (ma Farmakognóziai) Intézetében. Oktató munkája kiemelten elismerésre méltó, igényes, élvezetes előadásai Gyógynövény- és Drogismeret és Gyógyszerészi növénytan tárgykörben, valamint az általa vezetett farmakobotanikai terepgyakorlatok gyógyszerészek generációinak képzését szolgálták közel öt évtizeden át. Széles körű szakmai közéleti tevékenységét társasági tagságok sora jelzi. Dr. Tóth László docens úr a magyar gyógyszerészképzés kiemelkedő egyénisége, a hazai gyógynövényoktatás elkötelezett híve, lelkes oktató. Tanár Úr ez év májusában töltötte be 80. életévét, így ez a magas rangú kitüntetés munkássága méltó elismerése a kerek évforduló alkalmából.


Gyógynövény- és drogismeret, valamint Fitoterápia a gyakorlatban – rendhagyó gyógynövény-bemutató a Füvészkertben


III. Szegedi Levendulanapok 2016. július 2-3. között került megrendezésre a SZTE Füvészkertjében. A nyári időjárás sok látogatót csalogatott ki a Füvészkert kellemes hűvösébe, ahol a levendula- és egyéb gyógynövénytermékek megtekintése mellett számos kulturális program is megszervezésre került.


A Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézete már másodszor csatlakozott a programsorozathoz (tavalyi beszámolót itt olvashatja). A Füvészkertben található kolostorrom mellé ültetett gyógynövénykertben a középkori hangulat megidézése és a kolostori gyógyászat szemléletesebb bemutatása céljából a Kar munkatársa és hallgatói ferences szerzetesnek öltözve tartottak bemutatót.


Kiss Tivadar tanársegéd vezetésével Cank Kristóf, Gulyás Viktor és Lőrinczi Bálint negyedéves gyógyszerészhallgatók a gyakorlatban kiválóan kamatoztatták a Gyógynövény- és drogismeret, valamint a Fitoterápia kurzusokon elsajátított tudásukat.

III. Szegedi Levendulanapok 2016. július 2-3. között került megrendezésre a SZTE Füvészkertben. A nyári időjárás sok látogatót csalogatott ki a Füvészkert kellemes hűvösébe, ahol a levendula- és egyéb gyógynövénytermékek megtekintése mellett számos kulturális program is megszervezésre került.

A Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézete már másodszor csatlakozott a programsorozathoz (tavalyi beszámolót itt olvashatja). A Füvészkertben található kolostorrom mellé ültetett gyógynövénykertben a középkori hangulat megidézése és a kolostori gyógyászat szemléletesebb bemutatása céljából a Kar munkatársa és hallgatói ferences szerzetesnek öltözve tartottak bemutatót.

Kiss Tivadar tanársegéd vezetésével Cank Kristóf, Gulyás Viktor és Lőrinczi Bálint negyedéves gyógyszerészhallgatók a gyakorlatban kiválóan kamatoztatták a Gyógynövény- és drogismeret, valamint a Fitoterápia kurzusokon elsajátított tudásukat.


Módosítás dátuma: 2016. július 12. kedd, 10:10
 
2016. június PDF Nyomtatás E-mail

III. Fiatal Gyógynövénykutatók Fóruma

Budakalászon 2016. június 24-én harmadik alkalommal kerül megszervezésre a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztálya által a Fiatal Gyógynövénykutatók Fóruma. A Fórumnak idén is a Gyógynövénykutató Intézet adott otthont. Az egynapos rendezvény keretében 11 előadásra került sor, mintegy hatvan résztvevővel. Az előadáskivonatok itt olvashatók.

Intézetünkből öt előadó tartott előadást:

 • Zoofishan Zoofishan, Norbert Kúsz, Attila Csorba, Orsolya Éles, Attila Hunyadi: Isolation and characterisation of bioactive compounds from the coot bark of Morus nigra L. and their angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitory activity
 • Tóth Barbara, Kúsz Norbert, Liktor-Busa Erika, Urbán Edit, Hunyadi Attila, Chang Fang-Rong, Kurtán Tibor, Hohmann Judit, Vasas Andrea: Juncaceae fajok biológiailag aktív vegyületeinek izolálása és szerkezet-meghatározása
 • Meriem Issaadi, Zoltán Kele, Gábor Tóth, Attila Hunyadi: Synthesis of novel oxidized ecdysteroid metabolites
 • Fási Laura, Martins Ana, Kúsz Norbert, Fődi Tamás, Ignácz Gergő, Béni Zoltán, Balogh György Tibor, Hunyadi Attila: A p-kumársav-metilészter antitumor hatású oxidált származékainak előállítása
 • Kovács Bernadett, Béni Zoltán, Dékány Miklós, Zupkó István, Hohmann Judit, Ványolós Attila: A fakó áltrifla (Scleroderma bovista Fr.) tartalomanyagainak vizsgálataMódosítás dátuma: 2016. június 27. hétfő, 17:43
 
2016. május PDF Nyomtatás E-mail

„Szerettem itt dolgozni, mert szerettem azt amit csináltam” – Tóth László tanár úr köszöntése 80. születésnapján

Tóth László tanár urat 80. születésnapja alkalmából köszöntötte az Intézet. A köszöntés során Prof. Hohmann Judit intézetvezető és Prof. Máthé Imre méltatta Tóth tanár úr kutatói- és oktatói pályafutását. Tóth tanár úr elmondta, hogy az Intézetben eltöltött hosszú évek a szabad munkahelyi légkör inspirálta a kutatómunkában.

 

(képgaléria)

Tóth László 1936. május 7-én született Balástyán. 1959-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet a SZOTE Gyógyszerésztudományi Karán, majd 1965-ben egyetemi doktor lett „summa cum laude” minősítéssel. 1979-től a biológiai tudományok kandidátusa (értekezésének címe: „Scrophulariaceae taxonok rendszertani helye kemotaxonomiai bizonyítékok alapján”), 1995-ben habilitált („A botanika oktatás gyógyszerészhallgatók számára” és „Hozzájárulás a Rhinanthoideae alcsalád (Scrophulariaceae) rendszertanának tisztázásához kemotaxonomiai bizonyítékokkal.”).

Egyetemi munkásságát a SZOTE Gyógynövény- és Drogismereti Intézetben gyakornokként kezdte meg 1959-ben, majd 1962-től tanársegéd, 1969-től adjunktus és 1980-tól egyetemi docens. Tíz éven keresztül a Gyógynövény- és Drogismereti Intézet megbízott tanszékvezetője.

Tudományos kutatómunkájában a hazai gyógynövények kémiai vizsgálatával, különböző növényi hatóanyagok mérésével, és kemotaxonómiai kérdések megoldásával foglalkozott.

A hallgatók oktatásában 1959-től vett részt, 1980-ig gyakorlatvezetőként. 1980-as évektől 1993-ig a tantermi előadásokat tartott. 1988-tól bevezette a Pharmacognosy tárgy angol nyelvű oktatását, amelyhez jegyzetet is írt. 1992 tanévtől megszervezte a Gyógyszerészi növénytan oktatását az Intézetben angol és magyar nyelven. Nevéhez fűződik a debreceni Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognózia oktatásának beindítása. Irányításával 1 kandidátusi és 16 egyetemi doktori értekezés, 32 diplomamunka, valamint TDK munkák egész sora készült. Nyugdíjazását követően a mai napig részt vesz a gyógyszerészképzésben. Jelenleg is előadója a Terepi gyógynövényismeret c. tárgynak, ezt a kurzust a hallgatók maximális elismerésével oktatja, Tanár Úr lelkesedése, elhivatottsága és szakmaszeretete a hallgatókra komoly hatást gyakorol.

Módosítás dátuma: 2016. május 19. csütörtök, 10:29
 
1. oldal / 4